Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaafraidoflife afraidoflife
Śmierć nie jest największą stratą w życiu. Największą stratą jest to, co umiera wewnątrz nas, gdy żyjemy.
— Norman Cousins
Reposted fromzoou zoou viaafraidoflife afraidoflife

February 14 2017

5053 ef6e 390
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viadoubleespresso doubleespresso
0895 f113 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaem82 em82

'Coś mam w środku spierdolone. Na amen.'

Reposted fromatlantyda atlantyda
Jest taki dzień, że po prostu, w pewnym momencie, musisz się, kurwa, rozpłakać
— Jakub Żulczyk
Reposted frommslexi mslexi viaafraidoflife afraidoflife

June 15 2015

6682 3c10 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viakrecia krecia
Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
— Mariusz Szczygieł
Reposted from21gramow 21gramow viakrecia krecia
2433 1e3a 390
Jak mi tego brakuje!
3525 d1d9 390
Reposted fromnotgiveup notgiveup viakrecia krecia
3853 8077 390
Reposted fromgingerowaa gingerowaa viakrecia krecia
4141 2566 390
Reposted fromtwice twice viakrecia krecia
3120 b832 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakrecia krecia
1960 8645 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrecia krecia
6747 347e 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakrecia krecia

June 14 2015

9197 4731 390
Reposted fromfascinated fascinated viaholdmy holdmy
Reposted fromweightless weightless
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko (via polskie-zdania)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl